Paket EğitimlerTAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
Tüm Temel Matematik Konuları Set 1-2-3-4-5 ve Tüm Temel Türkçe Konuları

778.00 TL %92 60.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
10.000 Video Çözümlü Soru (Ücretsiz Deneme İmkanı)

1115.00 TL %86 150.00TL

Temel MatematikTAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
385 Videoda Permutasyon, Kombinasyon, Binom, Olasılık, 2.Der Denk., Karmaşık Sayı, Parabol

64.00 TL %84 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
301 Videoda kümeler, kartezyen, fonksiyonlar, modüler aritmetik, mantık, istatistik...

75.00 TL %86 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
386 videoda Sayı, Kesir, Hareket, Yaş, İşçi, Havuz, Yüzde, Kar-Zarar, Faiz, Karışım ve Sayısal Yetenek

75.00 TL %86 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
480 videoda işlem önceliği, rasyonel, ondalık, devir, eşitsizlik, mutlak, üslü, köklü, oran-orantı, denklem...

75.00 TL %86 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
320 videoda +,-, tek-çift, ardışık, tam, asal sayı, faktöriyel, bölünebilme, OKEK, OBEB...

60.00 TL %83 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
55 video çözüm ile polinom konusunu hızlı öğrenin.

16.00 TL %37 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
61 video çözüm ile parabolden eksiğiniz kalmasın.

16.00 TL %37 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
54 video çözüm ile karmaşık sayıları bitirin.

16.00 TL %37 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
49 video çözüm ile eşitsizlik konusunu hızlı bitirin.

16.00 TL %37 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
60 video çözüm ile konuyu hızlı bitirin. Detaylar için başlığa tıklayınız.

25.00 TL %60 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
62 video çözüm ile üstel ifadeler, fon. grafiği, fon. öz., denklemler ve taban değiştirme...

25 TL %60 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
67 video çözüm ile dizilere giriş, aritmetik ve geometrik dizileri bitirin.

15.00 TL %33 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
155 video çözümde Permutasyon, Kombinasyon, Olasılık, Binom

35.00 TL %71 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
60 video çözümlü soru ile bileşke, parçalı, ters, tek-çift fonksiyonlar. Grafik okuma-öteleme

15.00 TL %33 10.00TL

GeometriTAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
Yakında yayında

30.00 TL %66 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
319 videoda çokgen, dikdörtgen, dörtgen, eşkenar dörtgen, kare, parelel kenar, yamuk...

60.00 TL %83 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
48 video ile nokta 190 video ile eğim, doğru, kesim noktası, simetri, uzaklık ...

50.00 TL %80 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
78 video ile çember tanımı, denklemi, şartı, teğeti, düzlemde ayırdığı bölgeler ....

40.00 TL %75 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
556 video çözüm. Temel ve ileri seviyede sorularla geometrinin ana konusunu bitirin.

90.00 TL %88 10.00TL

İleri MatematikTAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
130 video çözümlü soru. Detaylar için tıklayınız.

50.00 TL %80 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
172 video çözümlü soru. Ayrıntılar için "trigonometri e-Kurs" a tıklayınız

60.00 TL %83 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
167 soru çözüm videosu. Türev alma, eğim, hospital, max-min, grafik ve asimptot

60.00 TL %83 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
YKS 144 video çözümlü soru ile integrali tam bitirin. Detaylar için isme tıklayınız.

70.00 TL %85 10.00TL

FizikTAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
78 video ile iş güç enerji konuları...

35.00 TL %71 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
70 video da madde özellikleri ve sıvıların kaldırma kuvveti

25.00 TL %60 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
156 video ile ışık-aydınlanma, gölge, ayna, mercek, prizma ve renk.....

45.00 TL %77 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
74 video ile mıknatıs, manyetik alan-kuvvet, indiksiyon, transformatör, altenatif akım....

35.00 TL %71 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
131 video ile elektrostatik, Coulomb, sıgaçlar, akım, elektronik......

45.00 TL %77 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
71 video çözüm ile atom modelleri, atom altı parçacık, radyoaktivite, Compton .....

35.00 TL %71 10.00TL

KimyaTAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
77 videoda güçlü-zayıf etkileşim türleri, Lewis, reaksiyon ve denklemleri, reak. türleri...

35.00 TL %71 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
71 videoda karışım çeşitleri-çözünme, derişim birimleri, koligatif öz., karışım ayrıştırma...

25.00 TL %60 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
128 videoda gazlar, kanunlar, hal değişimleri, mol, ideal gaz, sıvılar, katılar...

35.00 TL %71 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
183 videoda 17 farklı konu karbon kimyasından karrbonhidratlara kadar tüm konular

70.00 TL %85 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
100 video da kimya kanunları, atom modelleri, iyon, izotop, tablo özellikleri

35.00 TL %71 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
82 video da bileşikler, elementler, madde özellikleri

35.00 TL %71 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
61 video çözüm ile indirgenme-yükseltgenme, aktiflik, piller, redoks, elektroliz, korozyon

35.00 TL %71 10.00TL

BiyolojiTAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
64 Video ile hücre, hücre zarı ve geçişleri, organeller, hücre teorisi

25.00 TL %60 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
80 videoda inorganik-organik bileşik, enzim, vitamin, Nükleik asit, ATP...

35.00 TL %71 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
66 video ile iskelet, kas, sindirim sistemleri

35.00 TL %71 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
107 videoda sinir sistemi yapı-görev-işlev, insanda s.s., endokrin sis., duyu organ...

35.00 TL %71 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
75 videoda dolaşım sistemi, lenf dolaşımı, bağışıklık sistemi...

35.00 TL %71 10.00TL

Türkçe ve EdebiyatTAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
Yakında yayında ...

90.00 TL %88 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
269 video ile isim, zamir, edat, zamir, bağlaç, tamlama, fiil, ekler, öğe, çatı, yazım, ses, noktalama...

70.00 TL %85 10.00TL

Sözel DerslerTAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
Yakında yayında...

30.00 TL %66 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
Yakında yayında...

30.00 TL %66 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
Yakında yayında ...

30.00 TL %66 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
Yakında yayında...

30.00 TL %66 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
Yakında Yayında ...

50.00 TL %80 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
yakında yayında...

30.00 TL %66 10.00TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Eğitim
yakında yayında...

40.00 TL %75 10.00TL

Orta Öğretim