Temel Matematik - Video ÇözümFonksiyonlar (Video Çözüm)
60 video çözümlü soru ile bileşke, parçalı, ters, tek-çift fonksiyonlar. Grafik okuma-öteleme

12.00 TL %42 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 6.90TL
Per. Kom. Olasılık Binom (Video Çözüm)
155 video çözümde Permutasyon, Kombinasyon, Olasılık, Binom

20.00 TL %35 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 12.90TL
Diziler (Video Çözüm)
67 video çözüm ile dizilere giriş, aritmetik ve geometrik dizileri bitirin.

12.00 TL %50 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 5.90TL
Logaritma (Video Çözüm)
62 video çözüm ile üstel ifadeler, fon. grafiği, fon. öz., denklemler ve taban değiştirme...

15.00 TL %47 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 7.90TL
2. Derece Denklemler (Video Çözüm)
60 video çözüm ile konuyu hızlı bitirin. Detaylar için başlığa tıklayınız.

12.00 TL %50 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 5.90TL
Eşitsizlik (Video Çözüm)
49 video çözüm ile eşitsizlik konusunu hızlı bitirin.

12.00 TL %50 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 5.90TL
Karmaşık Sayılar (Video Çözüm)
54 video çözüm ile karmaşık sayıları bitirin.

12.00 TL %50 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 5.90TL
Parabol (Video Çözüm)
61 video çözüm ile parabolden eksiğiniz kalmasın.

12.00 TL %50 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 5.90TL
Polinom (Video Çözüm)
55 video çözüm ile polinom konusunu hızlı öğrenin.

12.00 TL %50 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 5.90TL
Temel Matematik-1 (Video Çözüm)
320 videoda +,-, tek-çift, ardışık, tam, asal sayı, faktöriyel, bölünebilme, OKEK, OBEB...

20.00 TL %25 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 14.90TL
Temel Matematik-2 (Video Çözüm)
480 videoda işlem önceliği, rasyonel, ondalık, devir, eşitsizlik, mutlak, üslü, köklü, oran-orantı, denklem...

20.00 TL %25 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 14.90TL
Temel Matematik-3 (Video Çözüm)
386 videoda Sayı, Kesir, Hareket, Yaş, İşçi, Havuz, Yüzde, Kar-Zarar, Faiz, Karışım ve Sayısal Yetenek

20.00 TL %25 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 14.90TL
Temel Matematik-4 (Video Çözüm)
301 Videoda kümeler, kartezyen, fonksiyonlar, modüler aritmetik, mantık, istatistik...

20.00 TL %25 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 14.90TL
Temel Matematik-5 (Video Çözüm)
385 Videoda Permutasyon, Kombinasyon, Binom, Olasılık, 2.Der Denk., Karmaşık Sayı, Parabol

30.00 TL %50 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 14.90TL

İleri Matematik - Video Çözümİntegral YKS (Video Çözüm)
144 video çözüm İntegrale giriş, değişken değiştirme, trigonometrik Fonk. integrali, alan, Reimann

16.00 TL %25 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 11.90TL
Türev YKS (Video Çözüm)
167 video çözüm türev alma, eğim, hospital, max-min, grafik ve asimptot

20.00 TL %50 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 9.90TL
Trigonometri YKS (Video Çözüm)
172 video çözüm birim çember, trigonometrik fonk. özellikleri, özel açılar, sinüs kosinüs teoremi

20.00 TL %25 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 14.90TL
Limit YKS (Video Çözüm)
130 video çözüm limit tanım, özellikleri, sonsuzluk, belirsizlikler, süreklilik

20.00 TL %35 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 12.90TL

Geometri - Video ÇözümÜçgenler (Video Çözüm)
556 video çözüm. Temel ve ileri seviyede sorularla geometrinin ana konusunu bitirin.

30.00 TL %50 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 14.90TL
Çember Analitiği (Video Çözüm)
78 video ile çember tanımı, denklemi, şartı, teğeti, düzlemde ayırdığı bölgeler ....

20.00 TL %50 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 9.90TL
Nokta ve Doğrunun Analitiği (Video Çözüm)
48 video çözümde nokta analitiği 190 video çözümde eğim, doğru, kesim noktası, simetri, uzaklık ...

20.00 TL %25 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 14.90TL
Çokgenler TYT-YKS e-Kursu (Video Çözüm)
319 videoda çokgen, dikdörtgen, dörtgen, eşkenar dörtgen, kare, parelel kenar, yamuk...

25.00 TL %40 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 14.90TL
Çember ve Daire (Video Çözüm)
208 video çözüm ile çemberde açı, çemberde uzunluk, dairede alan

20.00 TL %35 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 12.90TL

Fizik - Video ÇözümAtom ve Modern Fizik (Video Çözüm)
71 video çözüm ile atom modelleri, atom altı parçacık, radyoaktivite, Compton .....

15.00 TL %34 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 9.90TL
Elektrik (Video Çözüm)
131 video ile elektrostatik, Coulomb, sıgaçlar, akım, elektronik......

20.00 TL %35 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 12.90TL
Manyetizma (Video Çözüm)
74 video ile mıknatıs, manyetik alan-kuvvet, indiksiyon, transformatör, altenatif akım....

15.00 TL %34 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 9.90TL
Optik (Video Çözüm)
156 video ile ışık-aydınlanma, gölge, ayna, mercek, prizma ve renk.....

20.00 TL %25 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 14.90TL
Madde Öz. ve Kaldırma Kuvveti (Video Çözüm)
70 video da madde özellikleri ve sıvıların kaldırma kuvveti

15.00 TL %40 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 8.90TL
Fizikte İş Güç Enerji (Video Çözüm)
78 video çözümde ile iş güç enerji konuları...

18.00 TL %28 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 12.90TL

Kimya - Video ÇözümElektrokimya (Video Çözüm)
61 video çözüm ile indirgenme-yükseltgenme, aktiflik, piller, redoks, elektroliz, korozyon

20.00 TL %50 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 9.90TL
Simyadan Kimyaya (Video Çözüm)
82 video da bileşikler, elementler, madde özellikleri

16.00 TL %44 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 8.90TL
Atom ve Periyodik Tablo (Video Çözüm)
100 video çözüm kimya kanunları, atom modelleri, iyon, izotop, tablo özellikleri

15.00 TL %34 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 9.90TL
Organik Kimya YKS (Video Çözüm)
183 videoda 17 farklı konu karbon kimyasından karrbonhidratlara kadar tüm konular

25.00 TL %40 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 14.90TL
Kimyada Maddenin Fiziksel Halleri (Video Çözüm)
128 video çözümde gazlar, kanunlar, hal değişimleri, mol, ideal gaz, sıvılar, katılar...

20.00 TL %35 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 12.90TL
Karışımların Ayrılması-Kimya (Video Çözüm)
71 video çözümde karışım çeşitleri-çözünme, derişim birimleri, koligatif öz., karışım ayrıştırma...

15.00 TL %47 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 7.90TL
Türler Arası Etkileşim-Kimya (Video Çözüm)
77 videoda güçlü-zayıf etkileşim türleri, Lewis, reaksiyon ve denklemleri, reak. türleri...

15.00 TL %40 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 8.90TL

Biyoloji - Video ÇözümDolaşım ve Bağışıklık Sistemi (Video Çözüm)
75 video çözüm dolaşım sistemi, lenf dolaşımı, bağışıklık sistemi...

15.00 TL %40 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 8.90TL
Düzenleyici ve Denetleyici Sistem (Video Çözüm)
107 video çözüm ile sinir sis.,endokrin, duyu organları

16.00 TL %38 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 9.90TL
İskelet-Kas ve Sindirim Sistemi (Video Çözüm)
66 video çözümle iskelet, kas, sindirim sistemleri

15.00 TL %47 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 7.90TL
Canlılar ve Temel Bileşenleri (Video Çözüm)
80 videoda inorganik-organik bileşik, enzim, vitamin, Nükleik asit, ATP...

16.00 TL %44 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 8.90TL
Hücre Biyolojisi (Video Çözüm)
64 Video ile hücre, hücre zarı ve geçişleri, organeller, hücre teorisi

15.00 TL %47 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 7.90TL

Türkçe ve Edebiyat - Video ÇözümTürkçe Dil ve Anlam Bilgisi (Video Çözüm)
269 video ile isim, zamir, edat, zamir, bağlaç, tamlama, fiil, ekler, öğe, çatı, yazım, ses, noktalama...

40.00 TL %50 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 19.90TL
Edebiyat YKS (Video Çözüm)
399 Video çözümde, Divan, Halk, Batı, Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat vb...

40.00 TL %37 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 24.90TL

Sözel Dersler - Video ÇözümGenel Tarih (Video Çözüm)
481 video çözüm ile Tarih bilimi, ilk uygarlıklar, İlk Türk Dev....

15.00 TL %34 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 9.90TL
İnkılap Tarihi (Video Çözüm)
447 Video çözüm milli mücadele, kurtuluş savaşı cepheler, Türk inkılabı, dış politika

15.00 TL %34 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 9.90TL
Türk ve Dünya Tarihi (Video Çözüm)
175 Video çözümde II.dünya savaşı, soğuk savaş ve sonrası, küreselleşme

15.00 TL %34 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 9.90TL
Osmanlı Tarihi (Video Çözüm)
583 Video çözümle Kuruluş, yükselme, arayış yılları, 18.yy, en uzun yy., dünya gücü Osmanlı

15.00 TL %34 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 9.90TL
Coğrafya YKS (Video Çözüm)
278 Video çözümde ülkeler, doğal kaynaklar, tarım, nüfus yapısı, jeopolitik konum

20.00 TL %35 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 12.90TL
Coğrafya TYT (Video Çözüm)
467 video çözümde harita, iklim, coğrafi konum, yer şekilleri, bitki örtüsü

15.00 TL %34 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 9.90TL
Mantık YKS (Video Çözüm)
231 video çözümde mantık, önermeler, önermeler, denetlemeler, niceleme....

20.00 TL %25 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 14.90TL
Felsefe TYT ve YKS (Video Çözüm)
168 Video çözümde Felsefe alanı, bilgi, bilim,varlık,ahlak, siyaset,din,sanat,kavramlar

25.00 TL %40 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 14.90TL

Paket Eğitimler - Video ÇözümTYT ve YKS Tüm Dersler (Video Çözüm)
10.000 fazla Video Çözümlü Soru (Ücretsiz Deneme İmkanı)

568.00 TL %56 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 249.90TL
TYT Tüm Dersler (Video Çözüm)
Tüm Temel Matematik Konuları Set 1-2-3-4-5 ve Tüm Temel Türkçe Konuları

350.00 TL %57 3 Mart 2018'e kadar ücretsiz 149.90TL