KATEGORİlER


TÜM KURSLAR

TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
144 video çözüm İntegrale giriş, değişken değiştirme, trigonometrik Fonk. integrali, alan, Reimann
16.00 TL %25 11.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
167 video çözüm türev alma, eğim, hospital, max-min, grafik ve asimptot
20.00 TL %50 9.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
172 video çözüm birim çember, trigonometrik fonk. özellikleri, özel açılar, sinüs kosinüs teoremi
20.00 TL %25 14.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
130 video çözüm limit tanım, özellikleri, sonsuzluk, belirsizlikler, süreklilik
20.00 TL %35 12.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
60 video çözümlü soru ile bileşke, parçalı, ters, tek-çift fonksiyonlar. Grafik okuma-öteleme
12.00 TL %42 6.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
61 video çözüm ile indirgenme-yükseltgenme, aktiflik, piller, redoks, elektroliz, korozyon
20.00 TL %50 9.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
155 video çözümde Permutasyon, Kombinasyon, Olasılık, Binom
20.00 TL %35 12.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
67 video çözüm ile dizilere giriş, aritmetik ve geometrik dizileri bitirin.
12.00 TL %50 5.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
62 video çözüm ile üstel ifadeler, fon. grafiği, fon. öz., denklemler ve taban değiştirme...
15.00 TL %47 7.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
60 video çözüm ile konuyu hızlı bitirin. Detaylar için başlığa tıklayınız.
12.00 TL %50 5.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
49 video çözüm ile eşitsizlik konusunu hızlı bitirin.
12.00 TL %50 5.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
54 video çözüm ile karmaşık sayıları bitirin.
12.00 TL %50 5.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
61 video çözüm ile parabolden eksiğiniz kalmasın.
12.00 TL %50 5.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
55 video çözüm ile polinom konusunu hızlı öğrenin.
12.00 TL %50 5.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
556 video çözüm. Temel ve ileri seviyede sorularla geometrinin ana konusunu bitirin.
30.00 TL %50 14.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online Değil
71 video çözüm ile atom modelleri, atom altı parçacık, radyoaktivite, Compton .....
15.00 TL %34 9.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
131 video ile elektrostatik, Coulomb, sıgaçlar, akım, elektronik......
20.00 TL %35 12.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
74 video ile mıknatıs, manyetik alan-kuvvet, indiksiyon, transformatör, altenatif akım....
15.00 TL %34 9.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
156 video ile ışık-aydınlanma, gölge, ayna, mercek, prizma ve renk.....
20.00 TL %25 14.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
82 video da bileşikler, elementler, madde özellikleri
16.00 TL %44 8.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
100 video çözüm kimya kanunları, atom modelleri, iyon, izotop, tablo özellikleri
15.00 TL %34 9.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
183 videoda 17 farklı konu karbon kimyasından karrbonhidratlara kadar tüm konular
25.00 TL %40 14.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
75 video çözüm dolaşım sistemi, lenf dolaşımı, bağışıklık sistemi...
15.00 TL %40 8.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
107 video çözüm ile sinir sis.,endokrin, duyu organları
16.00 TL %38 9.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
66 video çözümle iskelet, kas, sindirim sistemleri
15.00 TL %47 7.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
78 video ile çember tanımı, denklemi, şartı, teğeti, düzlemde ayırdığı bölgeler ....
20.00 TL %50 9.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
48 video çözümde nokta analitiği 190 video çözümde eğim, doğru, kesim noktası, simetri, uzaklık ...
20.00 TL %25 14.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
320 videoda +,-, tek-çift, ardışık, tam, asal sayı, faktöriyel, bölünebilme, OKEK, OBEB...
20.00 TL %25 14.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
480 videoda işlem önceliği, rasyonel, ondalık, devir, eşitsizlik, mutlak, üslü, köklü, oran-orantı, denklem...
20.00 TL %25 14.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
70 video da madde özellikleri ve sıvıların kaldırma kuvveti
15.00 TL %40 8.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
80 videoda inorganik-organik bileşik, enzim, vitamin, Nükleik asit, ATP...
16.00 TL %44 8.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
386 videoda Sayı, Kesir, Hareket, Yaş, İşçi, Havuz, Yüzde, Kar-Zarar, Faiz, Karışım ve Sayısal Yetenek
20.00 TL %25 14.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
269 video ile isim, zamir, edat, zamir, bağlaç, tamlama, fiil, ekler, öğe, çatı, yazım, ses, noktalama...
40.00 TL %50 19.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
64 Video ile hücre, hücre zarı ve geçişleri, organeller, hücre teorisi
15.00 TL %47 7.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
78 video çözümde ile iş güç enerji konuları...
18.00 TL %28 12.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
128 video çözümde gazlar, kanunlar, hal değişimleri, mol, ideal gaz, sıvılar, katılar...
20.00 TL %35 12.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
71 video çözümde karışım çeşitleri-çözünme, derişim birimleri, koligatif öz., karışım ayrıştırma...
15.00 TL %47 7.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
77 videoda güçlü-zayıf etkileşim türleri, Lewis, reaksiyon ve denklemleri, reak. türleri...
15.00 TL %40 8.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
301 Videoda kümeler, kartezyen, fonksiyonlar, modüler aritmetik, mantık, istatistik...
20.00 TL %25 14.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
385 Videoda Permutasyon, Kombinasyon, Binom, Olasılık, 2.Der Denk., Karmaşık Sayı, Parabol
30.00 TL %50 14.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
319 videoda çokgen, dikdörtgen, dörtgen, eşkenar dörtgen, kare, parelel kenar, yamuk...
25.00 TL %40 14.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
10.000 fazla Video Çözümlü Soru (Ücretsiz Deneme İmkanı)
568.00 TL %56 249.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
Tüm Temel Matematik Konuları Set 1-2-3-4-5 ve Tüm Temel Türkçe Konuları
350.00 TL %57 149.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
399 Video çözümde, Divan, Halk, Batı, Tanzimat, Servet-i Fünun, Milli Edebiyat vb...
40.00 TL %37 24.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
278 Video çözümde ülkeler, doğal kaynaklar, tarım, nüfus yapısı, jeopolitik konum
20.00 TL %35 12.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
231 video çözümde mantık, önermeler, önermeler, denetlemeler, niceleme....
20.00 TL %25 14.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
168 Video çözümde Felsefe alanı, bilgi, bilim,varlık,ahlak, siyaset,din,sanat,kavramlar
25.00 TL %40 14.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
481 video çözüm ile Tarih bilimi, ilk uygarlıklar, İlk Türk Dev....
15.00 TL %34 9.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
447 Video çözüm milli mücadele, kurtuluş savaşı cepheler, Türk inkılabı, dış politika
15.00 TL %34 9.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
175 Video çözümde II.dünya savaşı, soğuk savaş ve sonrası, küreselleşme
15.00 TL %34 9.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
583 Video çözümle Kuruluş, yükselme, arayış yılları, 18.yy, en uzun yy., dünya gücü Osmanlı
15.00 TL %34 9.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
208 video çözüm ile çemberde açı, çemberde uzunluk, dairede alan
20.00 TL %35 12.90TL
TAMBİTİR ÜRÜN

Online İçerik
467 video çözümde harita, iklim, coğrafi konum, yer şekilleri, bitki örtüsü
15.00 TL %34 9.90TL