Kategori: TYT-Coğrafya

Tüm Kategorileri Görüntüle
TYT-Coğrafya Doğa-Çevre ve İnsan
33 Video Çözümde Coğrafya Doğa Olayları ve İnsan Etkileşimi

4.00 TL %37 2.50TL
TYT-Coğrafya Harita Bilgisi
36 Video Çözümde Harita Bilgisi-İzohips

4.00 TL %37 2.50TL
TYT-Coğrafi Konum ve Dünyanın Şekli
26 Video Çözümde Dünyanın Şekli ve Konum Bilgisi

4.00 TL %50 2.00TL
TYT-Coğrafya iklim Bilgisi
70 Video Çözümde Hava Durumu, Rüzgarlar, İklim Tipleri vb.

6.00 TL %33 4.00TL
TYT Coğrafya-Dünya Oluşum Süreci
71 Video Çözümde Yerin Şekillenmesi, Kayaçlar, Dünya İç Yapısı, Jeolojik Zamanlar,Depremler

5.00 TL %30 3.50TL
TYT-Coğrafya Yer Şekilerinin Oluşum Süreci
55 Video Çözümde Türkiyede Karstik Şekiller, Dağ, Ova, Plato,Yerşekilleri, Kıyı Tipleri vb.

4.00 TL %25 3.00TL
TYT-Coğrafya Su-Toprak-Bitki
71 Video Çözümde Türkiye ve Dünyada Su Kaynakları, Toprak Oluşumu ve Türleri, Bitki Formasyonları

6.00 TL %33 4.00TL
TYT-Coğrafya Nüfus, Göç, Ekonomi
73 Video Çözümde Beşeri Sistemler, Nüfus, Göçler, Yerleşme, Ekonomik Faaliyetler

5.00 TL %30 3.50TL
TYT-Coğrafya Bölgeler-Ulaşım-Doğal Afetler
32 Video Çözümde Bölge Kavramı, Ulaşım Ağları, Doğal Afetler

4.00 TL %50 2.00TL