TamBitir - Video Çözümlü Eğitim Platformu
TamBitir uygulamasında aç

Teslimat ve İade Şartları
 

TamBitir Online Eğitim Teslimat ve İade Şartları

TANIMLAR

Üye: Tambitir eğitim platformuna aşağıda belirtilen kişisel bilgilerini vererek kullanıcı adı (mail adresi) ve giriş şifresi almış gerçek veya tüzel kişi. Üyelik tanımlamak ücretsiz ve süresizdir. İstenildiğinde kaldırılabilir. TamBitir, abonelerin kişisel bilgilerini saklı tutacak ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. Üye ücretsiz olan kurs içeriklerine erişebilir. Üyeler sitenin tamamı inceleme, tanıtımlarını izleme, gelişmelerden haberdar olmak için kullanabilir.

Üyelikte İstenecek Kişisel Bilgiler:

Adı Soyadı:

Mail Adresi:

Telefon No:

 

Abone: Üyelerin seçmiş oldukları e-kursların ücretini yatırdıktan sonraki edindikleri 1 yıl süreli kurs içeriklerine erişim hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Abonelik satın alınmış e-kurslar ile sınırlıdır. Tüm kursları satın almış üyeler tüm kurslara erişebilirken sınırlı sayıda kurs alan üyeler sadece satın aldıkları kursun abonesi olurlar. Abonelik süresi 1 (bir) yıldır. Süre sonunda otomatik sonlandırılır. E-Kurs içeriklerine üyelik şifre ve kullanıcı adı ile erişim sağlar. Abonelik tek kişiliktir. Ortak kullanımı yoktur. Abonenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk aboneye/üyeye aittir.

 

ABONELİK SÜRESİNCE SAĞLANACAK HİZMETLER

Abone tarafından seçilmiş olan e-kurs erişim paketinde soru metinleri, cevap şıkları ve video çözümleri yer almaktadır. Yıllık abonelikler sadece online materyal içindir ayrıca basılı materyal verilmez.

 

ABONELİK SÜRESİ

Tambitir platformunda birbirinden farklı onlarda e-kurs alternatifi vardır. Abonelik seçilen her bir kurs için ayrı ayrı uygulanır. Abonelik süresi, seçilen her bir e-kurs için (Bir) yıldır. Bir yıllık sürenin bitiminde ek bir işleme gerek kalmaksızın seçilen e-kursa ait abonelik otomatik sonlanır. Birden fazla e-kurs aboneliği satın alınabilir. Tekbir satın alma işleminde birden fazla e-kurs alınmışsa seçilen kursların süreleri aynı olur.

 

ABONELİK ÜCRETİ

www.tambitir.com a üyelik ücretsiz olup, üyelerin ücretli kurs içeriklerine erişimleri için abonelik gereklidir. Abonelik için her bir kurs ücretini ödemesi gerekmektedir. Abonelik ücreti seçmiş olduğu e-kurs paketine göre değişkenlik göstermektedir ve sitede duyurulmaktadır.

 

ABONELİK ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ

Tambitir abonelik ücreti ödemesi internet üzerinden kredi kartı ile, banka, PTT havalesi / EFT, Tambitir Şifreli Üyelik kartı üzerindeki aktivasyon şifresi veya ortak çalışılan online sitelerin vermiş oldukları aktivasyon şifresi satın alınarak yapılabilir.

Kredi Kartı

İnternet üzerinden üyelik işlemleri ücretsiz yapıldıktan sonra, kurs aboneliği için kredi kartı ödeme yapılabilir.

Abonelik, sözleşme bitim tarihinde abonenin uzatma talebi gelmezse otomatik olarak sonlandırılır. Abonenin TamBitir ücretsiz üyeliği devam eder ama seçmiş olduğu e-kursa ait aboneliği sonlanmış olur. Üye süresini uzatmak istediği e-kursun abonelik ücretini yatırdığında abonelik 1 (bir) yıl olarak üyenin paneline tekrar tanımlanır.

Banka, PTT Havalesi / EFT

Abonelik ücreti, belirtilen banka, PTT hesap numaralarına havale / EFT yapılarak ödenebilir. Ödeme dekontu TamBitir İletişim Merkezi’ne ulaştırıldığında aboneye elektronik ortamda aktivasyon kodu gönderilerek abonelik başlatılır.

 

Şifreli Üyelik Kartı

Şifreli Üyelik Kartı, yetkili eğitim danışmanlarından, bayilerden ve üye eğitim kurumlarından temin edilebilir. Üyelik kartının üzerinde yer alan “Aktivasyon Kodu” kullanılarak abonelik başlatılır.

Aktivasyon Kodu:

Aktivasyon kodu Şifreli üyelik kartı yukarıda belirtilen şekilde temin edilebileceği gibi, iletişim merkezimiz aranarak da temin edilebilir. Ortak çalışılan eğitim ve satış siteleri aracılığıyla da mail, mesaj vb. yollarla da alınabilir. Sitemize üye olanlar aktivasyon kodu sekmesine verilen aktivasyon şifresini yazarak aboneliklerini başlatabilirler. Üye olmayanlar ise ücretsiz üyelik bilgilerini doldurup üyelik işlemlerini tanımladıktan sonra yukarıdaki işlemi yaparak aboneliklerini başlatabilirler.

 

İletişim

TamBitir, işbu abonelik sözleşmesi uyarınca, abonelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Abone işbu abonelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme e-postalarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Abone, e-posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda bu talebini 0533 70 311 70 whatsapp hattına TamBitir İletişim Merkezine veya tambitir@bogaziciyayinlari.com.tr e-posta adresine iletebilir.

 

Abone/Üye Sorumlulukları

Abone, www.tambitir.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının Boğaziçi Yayınları A.Ş.'ye ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

 

CAYMA HAKKI

ALICI / ABONE’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satın aldığı hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin

e-posta, faks, posta ve benzeri bir yolla TAMBİTİR’e ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir ve ödenen abonelik ücreti yedi gün içinde bildirilen banka hesabına iade edilir. Cayma bildirimi aşağıdaki adreslerden birine iletilebilir.

Cayma Bildirimi

E-posta:           :           tambitir@bogaziciyayinlari.com.tr

Faks:    :           0212 526 09 77

Posta Adresi:   :           Boğaziçi Yayınları, Alemdar Mah. Çatalçeşme Sok. Meriçli Apt. No:44 Kat:2 Cağaloğlu/İstanbul

 

SÖZLEŞMENİN FESHİ

TamBitir, abonenin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın abonenin aboneliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Abone, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı TamBitir’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ABONE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

 

YÜRÜRLÜK

Abonenin, abonelik kaydı yapması, işbu abonelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme abonenin abone ücretini yatırması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta abonenin e-posta adresine gönderilecektir.

İşbu sözleşme abonelik süresinin hitamı (sonlanması), abonenin aboneliğini iptal etmesi veya TamBitir tarafından aboneliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.